Návštěva spřátelené školy z Chorzówa – partnerského města Zlína

Návštěva spřátelené školy z Chorzówa – partnerského města Zlína

Ve dnech 10.12. až 13. 12. 2018 navštívili naši školu žáci ze Szkola Podstawowa z polského Chorzówa. Za velké podpory města Zlína se nám opět podařilo připravit bohatý program, jehož úkolem bylo představit žákům i učitelům naše město a okolí. Vydali jsme se především po stopách Tomáše Bati a jeho bratra Jana Antonína a dalších významných osobností spojených s naším městem.

První den, po přivítání a seznámení se s novými kamarády, žáci představili navzájem své školy a svá města pomocí připravených prezentací a promítání krátkých filmů. Odpoledne jsme navštívili Filmový uzel v areálu ateliérů, kde měli žáci příležitost vytvořit si své vlastní krátké animované filmy a díky komentované prohlídce jsme měli možnost seznámit se tvorbou Hermíny Týrlové a Karla Zemana.

Druhý den jsme se vydali do Uherského Hradiště – rodného města nevlastního bratra Tomáše Bati – Jana Antonína Bati. Zde jsme se prošli k jeho rodnému domu, posadili se na lavičku s jeho sochou a prošli se místy, kterými se kdysi procházel i on. Počasí nám bohužel moc nepřálo, tak jsme se rozhodli zavést naše polské přátele do Slováckého muzea, kde měli možnost seznámit se se slováckými tradicemi, architekturou a kroji.

Následující den byl věnován opět známé osobnosti, která je spjata s naším městem – Emilu Zátopkovi, který svoji sportovní kariéru zahájil právě pod Sportovním klubem Baťa Zlín. Navštívili jsme tzv. Valašský Slavín, kde je tento čtyřnásobný olympijský vítěz pochován. Zde jsme využili zároveň příležitosti přiblížit našim polským přátelům kulturu, historii a tradice Valašska.

Poslední den byl věnován Baťovu institutu – seznámili jsme naši návštěvu s historií vzniku Baťovy továrny, prohlédli jsme si muzeum obuvi, zhlédli jsme několik krátkých filmů o Zlíně z doby baťovské éry, nahlédli do koutku známých českých cestovatelů Zikmunda a Hanzelky a navštívili 21. budovu – expozici v přízemí, terasu s nádherným výhledem na město, kam jsme se dostali legendárním výtahem – Baťovou pracovnou.

Komunikačním jazykem celé akce byla zvolena angličtina, čímž se nám podařilo oboustranně namotivovat žáky, aby ze sebe dostali to nejlepší a uvědomili si důležitost znalosti cizího jazyka.

Velké díky patří především našim žákům, kteří se velmi ochotně ujali role hostitelů a po celou dobu pobytu, se o své polské spolužáky velmi vzorně starali. Touto cestou bych také chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se tohoto výměnného pobytu zúčastnili a pomohli jej zrealizovat.

Velké poděkováni si v neposlední řadě zaslouží Statutární město Zlín, pod jehož záštitou a s jehož obrovskou podporou jsme byli schopni připravit tak bohatý a zajímavý program.

                                                                                                                     Mgr. Alena Martinak