DESIGNÉŘI V SOUTĚŽI MLADÝ MÓDNÍ TVŮRCE ČR JIHLAVA 2018

DESIGNÉŘI V SOUTĚŽI MLADÝ MÓDNÍ TVŮRCE ČR JIHLAVA 2018

Dne 29. 11. 2018 jsme se s žáky oboru Design a zpracování výrobků již tradičně zúčastnili této celostátní soutěže v oděvní tvorbě, která se koná v DKO Jihlava.

Do letošního již 30. ročníku této soutěže se přihlásilo celkem  30 středních škol a SOU z celé ČR, jedna škola ze Slovenska a jedna z Německa. Jedná se převážně o žáky oděvních
a textilních středních škol se zaměřením na design oděvní tvorby.

Naši žáci vyráběli modely do kategorií „Ekooděv“ (letošním tématem byly Přírodniny) a „Emoce“ (součástí modelu je i účes a líčení).

Jednotlivé modely předvedli na mole sami autoři nebo jejich modelky na předem připravenou vlastní hudbu. Obecenstvo opět tvořili žáci zúčastněných škol, kteří povzbuzovali spolužáky
a pro které byla celá módní přehlídka krásným kulturním zážitkem a motivací.

Porota je každoročně složena z předních českých designérů, módních návrhářů
a odborníků z praxe.

V letošním ročníku MMT 2018 byli autory v těchto kategoriích tito žáci:

PŘÍRODNINY: Denisa Endlicherová2AZ

EMOCE:
Patricie Hyžáková, 2AZ

Alexandr Marek, 2AZ

Karolína Halašková, 3AZ

I v tak velké konkurenci, jaká na letošním ročníku soutěže byla, naši žáci obstáli se ctí.
Všichni soutěžící si zaslouží velkou pochvalu a obdiv za odvedenou práci nejen při výrobě modelů, na kterých pracují výhradně ve svém volném čase, ale i při jejich samotné prezentaci před plným divadelním sálem v Jihlavě.

Informace o průběhu celé soutěže, včetně fotografií a videí, je možno si prohlédnout na webových stránkách:

http://www.ozs-ji.cz/mmtcr

Ing. Irena Popelová
organizátorka soutěže