Zakončení projektu „Explore, Experience and Learn by Working Abroad “

Zakončení projektu
„EXPLORE, EXPERIENCE AND LEARN BY WORKING ABROAD “
realizovaného za finanční podpory

evropské unie
slavnostním předáváním Europassů účastníkům zahraniční stáže

 KA102 MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Jak jsme již informovali na našich internetových stránkách, SPŠP-COP se podařilo získat grant pro třítýdenní stáže studentů ekonomického a strojírenského oboru v Anglii. V jejich průběhu účastníci ve školicím středisku organizace Tellus pod dohledem erudovaných odborníků zlepšovali své odborné i jazykové kompetence. Ubytovaní byli v hostitelských rodinách s plnou penzí. Veškeré cestovní i pobytové náklady hradila Evropská unie, studenti navíc dostali
i kapesné. Plně hrazena byla také jazyková příprava studentů, která probíhala klasickou výukou na naší škole i formou online jazykové podpory, kdy každý účastník obdržel přístupové heslo ke svému profilu a celý rok mohl využívat možnost zdokonalovat se v angličtině prostřednictvím poslechů, čtených textů, gramatických cvičení i různých zábavných kvízů.

Jak byli naši žáci spokojeni s jejich pobytem v zahraničí se můžete přesvědčit na webových stránkách naší školy v sekci PROJEKTY. Tam najdete články, které detailně popisují jejich zážitky z odborné stáže i volnočasových aktivit.