Strom republiky

U příležitosti 100. let vzniku České republiky škola pořádala řadu akcí jak ve výuce, tak i mimo školní vyučování. Žáci Domova mládeže u této příležitosti, mimo vlajkovou výzdobu Domova mládeže, zasadili Strom republiky.  Zasazený strom umístěný na pozemku školy bude následně doplněn o pamětní nápis, který bude zasazen do kamene.