Soutěž MSVB 2018

Naši žáci opět uspěli na Soutěži mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů

Dne 3. října se na 60. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně konala Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů. Tato soutěž probíhala v pavilonu Z brněnského výstaviště.

Soutěž je součástí Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož cílem je získávání dovedností v NC programování pro studenty středních odborných škol a učilišť. Tento projekt realizuje Svaz strojírenské technologie (www.sst.cz) se svými partnery.

V letošním roce se konal již 10. ročník této soutěže.  Soutěž byla rozdělena podle druhu řídicích systémů, které jsou ve strojírenství nejvíce používány. Jednotlivé školy přihlásily své žáky do určité části podle toho, který je u nich vyučován. Jedná se o systémy: HEIDENHEIN (TNC 620/640), FANUC (FS 31i-B5) a SIEMENS (Sinumerik Operate 4.8) pro technologii frézování.

Naši školu v této soutěži reprezentovali čtyři žáci ze třídy 4 MS, a to jmenovitě Rostislav Přílučík, Jiří Zádrapa, Ondřej Kahaja a Martin Havlík.

Soutěž začala tradičně krátkým úvodem moderátora soutěže, při kterém seznámil soutěžící, jakým způsobem, jakými nástroji a v jakém rozsahu je požadováno vypracování zadané úlohy s důrazem na dodržení všech požadovaných technologických operací a řezných podmínek. Po zadání měli studenti 90 minut na vypracování CNC programu podle výrobního výkresu. Vytvořené CNC programy byly na místě vyhodnoceny organizátory soutěže a programátory.

Nejvíce nás zajímalo, jak v této soutěži obstojí naši reprezentanti. Třetí místo obsadil náš žák – Jiří Zádrapa (v letošním školním roce vykonává provozní praxi v divizi VÝROBA)  a první místo obsadil Rostislav Přílučík (provozní praxi vykonává v divizi MANURHIN). Oba tito žáci jsou zařazeni ve stipendijním programu firmy TAJMAC – ZPS, A.S.. K tomuto úspěchu jim velmi blahopřejeme a jsme rádi, že se nám opět podařilo zvítězit. Kromě diplomu získal Rostislav věcnou cenu a další drobné dárky, které do soutěže věnovali sponzoři.

Nesmíme zapomenout ani na další naše soutěžící, kteří se poprali se zadáním také velmi dobře. Účast žáků na takových prestižních soutěžích má velký smysl hned z několika hledisek. Nejdůležitějším je samozřejmě motivace žáků při jejich studiu. Pro nás jako školu je důležité také hledisko porovnání úrovně výuky a zvoleného vzdělávacího systému v problematice CNC
na jednotlivých školách a také ověření efektivity předání dovedností učiteli odborného výcviku jejich žákům v oboru programování CNC obráběcích strojů. Proto z dosahovaných výsledků našich žáků máme dvojnásobnou radost.

 Všem zúčastněným studentům děkujeme za projevenou odvahu a skvělé výkony. Poděkování rovněž patří učitelům odborného výcviku Karlovi Stavjaníčkovi, Evženovi Svobodovi, kteří žáky učí a na soutěž je připravovali.  

Bc. Richard Zezula