Ocenění designérů na veletrhu módy STYL – KABO Brno 19. 8. 2018

Ocenění designérů na veletrhu módy STYL  – KABO Brno 19. 8. 2018

Žákyně zaměření Design a zpracování spotřebních výrobků

Adéla Galetková 2AZ a Veronika Hrnčiříková 4MZ

zaznamenaly další výrazný úspěch
v  Soutěži o cenu Nadace Jana Pivečky 2018.

Žákyně naší školy opět prokázaly, že jsou schopny soutěžit se studenty výtvarných
a uměleckých škol, jako je například Střední škola uměleckoprůmyslová Uherské Hradiště, Střední škola designu a módy Prostějov apod.

Do 12. ročníku celostátní soutěže o Cenu Nadace Jana Pivečky, která je organizována
a sponzorována Nadací Jana Pivečky ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací ve Zlíně a akciovou společností Veletrhy Brno, se přihlásilo celkem 43 studentů
s 65 exponáty z 6 odborných škol v České republice.

Nadace touto soutěží navazuje na život a dílo pana Jana Pivečky, který podporoval mladé talenty. 

Objektivní hodnocení zaslaných studentských prací provedla dne 29. 6. 2018 patnáctičlenná odborná porota složená z předních designérů, pedagogů, zástupců odborných institucí
a časopisů. Porota hodnotí zaslané výtvory, ať již grafické listy nebo hotové výrobky studentů anonymně, takže je zaručena naprostá objektivita.

Podle vyjádření odborné poroty byla úroveň zaslaných kreseb, grafických návrhů, ale zejména hotových kolekcí obuvi a kožené galanterie velmi vysoká a soutěže se letos zúčastnil rekordní počet studentů i škol.

Soutěž proběhla ve třech kategoriích:

  1. FUNNY SHOE
  2. YOUNG SPIRIT
  3. PROFESSIONAL VIEW

V každé kategorii byla udělena 1 hlavní cena a 3 zvláštní ocenění odborné poroty formou diplomu a věcné ceny.

Zvláštní ocenění poroty si v neděli 19. 8. 2018 na Veletrhu KABO STYL 2018 v pavilónu F v KABO LONGE převzaly:

v kategorii FUNNY SHOE

Adéla Galetková ze třídy 2AZ
za kolekci grafických návrhů s mořskou tématikou

 

v kategorii YOUNG SPIRIT

Veronika Hrnčiříková ze třídy 4MZ
za model veselé dětské obuvi ozdobené Donutem

Soutěže se také zúčastnily:

v kategorii FUNNY SHOE žákyně třídy 2AZ:

Augustová Sasha
Kučerova Lucie
Halašková Karolína
Blizňáková Magdaléna

v kategorii YOUNG SPIRIT žákyně třídy 4MZ:
Garlíková Kristýna
Bontová Nicole

 

Vítězné modely a grafické práce včetně nominací byly vystaveny v pavilonu
P po celou dobu veletrhu KABO STYL 2018 ve dnech 17. 8. – 20. 8. 2018. Můžete si je prohlédnout na https://www.bvv.cz/styl-kabo/aktuality/cena-nadace-jana-pivecky-2018/

Další propagace vítězů a jejich modelů je zajištěna nejen v rámci slavnostního předávání cen mladým designérům, ale také přes média, především prostřednictvím odborného časopisu Svět textilu & Svět obuvi a specializovaných serverů www.obuv-kuze.cz a www.coka.cz.

Oceněným žákyním blahopřejeme k velkému úspěchu
a výborné reprezentaci školy a oboru Design a zpracování výrobků.

Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů nejen ve studiu ale i v jejich další designérské tvorbě.

Inspirace pro designéry: https://www.bvv.cz/styl-kabo/fotogalerie-kabo/

Ing. Petr Moravec
organizátor soutěže