STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ | Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Učebna mechatroniky a automatizace"