Veletrh REKLAMA POLYGRAF 2018

Ve středu 30. 5. 2018 navštívili žáci oboru Reprodukční grafik pro média, třetí ročník, spolu s pedagogy odborných předmětů jubilejní 25. ročník veletrhu REKLAMA POLYGRAF v Praze Letňanech.

Veletrh je zaměřen na oblast reklamy, tisku, signmakingu, obalovou techniku a další přidružené související obory v expozicích českých i zahraničních firem. Návštěvníci měli možnost si také vybrat z velmi zajímavého doprovodného programu.

Žáci se, mimo jiné, zúčastnili v rámci doprovodného programu diskuzního setkání STO LET REKLAMY, jehož obsahem byla témata jako – reklama ve veřejném prostoru a její dopad na obraz památek města, nebo zmínka připomínající reklamní strategii firmy Baťa a její vliv na myšlení potencionálního zákazníka. V rámci panelové diskuze bylo otevřeno také téma negativního působení vizuálního smogu, zmíněny byly nové trendy v reklamě a odhadované směřování reklamních postupů a záměry pro budoucnost.

Veletrh REKLAMA POLYGRAF je zajímavým nahlédnutím do současnosti a zároveň seznámením s vývojovými trendy nových technologií, které charakterizují stále se rozvíjející polygrafický průmysl i v návaznosti na inovace v obalové technice apod. Na každém kroku jsme mohli vidět důležitost propojení kreativity a práce grafika s fyzickou realizací návrhu
u konkrétních produktů.

Žáci, budoucí grafici, zde měli reálnou možnost se seznámit s novými technologiemi, trendy
a výhledem do budoucna v oboru polygrafie, který studují.

J. Šarmanová