Obhajoby maturitních prací zaměření Design a zpracování výrobků 2017/18

Dne 17. 5. 2018 proběhly na naší škole tradiční obhajoby maturitních prací studentů
se zaměřením Design a zpracování  výrobků.

Každý žák si během října vybral jedno téma ze tří oblastí jejich studia: design průmyslových výrobků, design galanterních výrobků a design obuvi.

V oboru průmyslový design:
Bernatík Michal – Herní myš a doplněk
Ondrašík Adam – Stolní lampa

V oboru design galanterních výrobků:
Bontová Nicole – Klopnová kabelka a doplněk
Dvořáčková Eva – Večerní kabelka a doplněk
Jan Hegmon – Sportovní kabela a doplněk

V oboru design obuvi:
Hrnčiříková Veronika – Dětská obuv lodičkového střihu – balerina

Maturitní práci netvoří jen model výrobku, ale také celá dokumentace od výtvarného návrhu výrobku, vytvoření konstrukční a technologické dokumentace, až po stanovení ceny výrobku. V průběhu školního roku žáci svoji práci konzultují s vyučujícími odborných předmětů, popř. odborníky z firem, kde provádějí praktická cvičení.

Práce musí být odevzdána ve stanoveném termínu.
Vedoucí prací a oponenti jejich práce posoudí a předají jim otázky k obhajobě.
Obhajoby probíhají formou prezentací před maturitní komisí.

Maturitní práce letošního roku i jejich obhajoby byly velmi pěkné. Jeden žák však svoji práci před komisí neobhájil.

Ing. Petr Moravec
ak.soch. Jiří Podškubka