Vzděláváme se – učitelé technologie na konferenci o frézování

Nejenom naši studenti, ale i my učitelé se neustále učíme a vzděláváme. Snažíme se držet krok s novinkami v oboru. Dvoudenního školení – konference o frézování, konané 14. – 15. 3. 2018 na FSI VUT v Brně, se zúčastnili tři učitelé odborných předmětů ze strojírenské komise Ing. Bc. Zmeškalová, Ing. Divila a Ing. Adámek. Všichni tři učí technologii frézování jak u maturitních, tak        u učebních oborů naší školy. Cenné jsou pro nás poznatky od prezentujících firem (Dormer Pramet – Pramet Tools s. r. o., ZPS-FN a. s. Zlín, Kovosvit MAS a. s., K-TOOLS s. r. o. Zlín, ALICONA Austria, Renishaw s. r. o. Brno, SIEMENS s. r. o. Praha, Seco Tools CZ s. r. o. Brno, MBA Charvát GROUP s. r. o., ECOOL-TFM s. r. o Brno) a výzkumných pracovníků našich, slovenských i zahraničních. Témata zahrnovala všechny oblasti a aspekty technologie frézování včetně praktických ukázek v laboratořích FSI VUT v Brně. Získané informace budeme předávat svým studentům v hodinách odborných předmětů.

Ing. Bc. Zmeškalová – předsedkyně strojírenské komise