SOUTĚŽ VE 2D KRESLENÍ – CELOREPUBLIKOVÉ KOLO – NAŠI STROJAŘI SE V KONKURENCI LETOS NEZTRATILI

Dne 5. 4. 2018 se studenti naší školy zúčastnili již 17. ročníku soutěže v CAD počítačovém modelování a kreslení. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – ve 2D kreslení a ve 3D modelování. Soutěž středních škol v CAD kreslení a modelování pořádala společnost 3E Praha Engineering, a.s. Soutěž se letos konala na SPŠ, SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové. Letos poprvé pod záštitou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Celkem se sešli studenti ze sedmnácti škol z celé České republiky. Poměřili si své získané znalosti v kreslení a modelování v CAD systémech. Ve 2D kreslení museli vytvořit 2D výkresovou dokumentaci podle zadání a ve 3D modelování bylo cílem zhotovit správný model podle zadané dokumentace.

V kategorii 2D kreslení měli soutěžící vytvořit výkres bočního jádra formy, kde se ukázalo problematické zobrazení nepravidelného pětibokého útvaru. Naši studenti nemají výuku konstruktérské práce, ale pouze výuku kreslení výkresů v CAD systémech, přesto se v poli soutěžících vůbec neztratili. Nejlepším umístěním je 11. místo z 20 soutěžících ve 2D kreslení našeho studenta Matěje Zámečníka ze 3M2. A ani druhý umístěný student – Josef Kunovský ze  4M1 – to nevzdal bez boje a vybojoval krásnou 16. pozici z 20 soutěžících. Celkem se soutěže ve 2D kreslení zúčastnilo 10 škol z celé republiky a naše škola získala 6. příčku ve 2D kreslení. Budeme se těšit v příštím školním roce ve školním kole na další nadějné studenty a budoucí soutěžící v celorepublikovém kole.

Všem zúčastněným velice děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Vyučující:

Ing. Bc. Leona Zmeškalová

Ing. David Vlk