Vyhodnocení soutěže o nejlepší návrh výrobku 2018

Tradiční designérská soutěž byla vyhlášena v kategoriích:

  • návrh průmyslového výrobku (plasty, pryž)
  • návrh módního výrobku (obuv, galanterie, šaty)
  • grafický design (obal, logo, piktogram, grafický manuál) 

Každý účastník se mohl zúčastnit libovolným počtem kresebných a prostorových návrhů, popř. technických řešení výrobků. Soutěž je otevřená žákům všech oborů školy.

Do pátku 2. 3. 2018 bylo odevzdáno 64 prací od 26 účastníků ve formě kresebných návrhů nebo prostorových modelů.

Porota ve složení ak. soch. Jiří Podškubka, Ing. Petr Moravec, Ing. Irena Popelová rozhodla následovně.