Přijímací řízení – možnost doručení přihlášek ke studiu

Přihlášky v přijímacím řízení do oborů vzdělávání ve školním roce 2018/2019 je možné odevzdávat na sekretariátu školy ve všedních dnech od 7.00 do 15.00, v průběhu jarních prázdnin ve dnech 19. – 23. 2. 2018 od 7.00 do 13.00 hodin.

Poslední den, kdy je možné přihlášku odevzdat je stanoven na 1. 3. 2018.