Úspěch designérů v soutěži MMT ČR Jihlava

Další úspěch našich designérů v soutěži
MLADÝ MÓDNÍ TVŮRCE ČR JIHLAVA 2017

Této celostátní soutěže v oděvní tvorbě, která se koná v DKO Jihlava, se s našimi žáky se zaměřením Design a zpracování výrobků zúčastňujeme již tradičně.
Jejími pořadateli jsou Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR a OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, spoluvyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

            Soutěže se pravidelně zúčastňuje více než 15 středních škol se zaměřením na design oděvní tvorby z celé republiky, mezi kterými se naši žáci rozhodně neztratí.
Kromě ryze oděvních kategorií jsou do soutěže zařazeny kategorie „Ekooděv“, Oděv, jehož součástí je účes a líčení, Oděvní doplněk či Pokrývka hlavy, přičemž Valná hromada Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR každý rok pro všechny kategorie zvolí určité téma.

Každý model či kolekce modelů dostane přiděleno startovní číslo a autoři modelů si musí dopředu připravit vlastní hudbu na jednotlivé vstupy.
Jednotlivé modely potom předvádějí na mole sami autoři nebo jejich modelky. Obecenstvo tvoří žáci zúčastněných škol, kteří povzbuzují spolužáky a pro které je celá módní přehlídka krásným kulturním zážitkem a motivací.

Porota je každoročně složena z předních českých designérů, módních návrhářů
a odborníků z praxe.
Mimo klasického hodnocení porota navíc oceňuje nejlepší školu z neuměleckého oděvního oboru nebo školu, která není zaměřena na oděvní tvorbu.
A tuto CENU POROTY v loňském i letošním ročníku soutěže získali žáci naší školy, což je pro ně jistě velkou motivací do další práce.

 

            V loňském ročníku MMT 2016 žáci soutěžili v kategoriích:

MOZAIKA: Kristýna Garlíková 3MZ – „Na deset tisíc kousků“ – CENA POROTY

MOZAIKA: Sabina Šindléryová 2AZ – „Střípky štěstí“

INDIÁNSKÉ KMENY: Veronika Hrnčiříková 3MZ

            V letošním ročníku MMT 2017 žáci soutěžili v kategoriích:

POTISKY A KOLÁŽE: Nikola Solařová a Veronika Šopíková  3AZ – „Rudé právo“

TRNITÉ MOTIVY: Magda Blizňáková, Adéla Poslušná, Lucie Kučerová 2AZ „Šípková nevěsta“

ODĚVNÍ DOPLŇKY: Jiří Hýža 3AZ, Magda Křižková, Karolína Halašková 2AZ „Valašské motivy“

Všechny modely získaly CENU POROTY.

Všichni soutěžící si zaslouží velkou pochvalu a obdiv, protože na svých modelech pracují výhradně ve svém volném čase.

Informace o průběhu celé soutěže, včetně fotografií a videí, je možno si prohlédnout na webových stránkách:

http://www.ozs-ji.cz/mmtcr

Ing. Irena Popelová
organizátorka soutěže