Návštěva strojírenského veletrhu Brno

Ve čtvrtek vyrazili naši studenti s doprovodem na BVV. Dne 12.10.2017 se zúčastnilo exkurze na BVV celkem 6 tříd třetích ročníků, strojařské a elektrikářské obory. Celkem jelo 154 studentů z předpokládaných 163. Nejelo 9 studentů, nejčastější důvod nemoc. Doprovod tvořilo 9 učitelů teoretické výuky a 4 učitelé z odborné výuky. V rámci chování studentů se nevyskytl vůbec žádný problém. Studenti i doprovod hodnotí exkurzi jako skvělou akci, kde se studenti i učitelé dozvěděli a viděli spoustu nových věcí z oblasti průmyslu.

V rámci exkurze absolvovali studenti tříd 3M1, 3M2 a 3SM předváděcí akci u firmy Vanad. Firma seznámila naše studenty s procesem řezání materiálů nekonvenčními metodami. Studenti si odnesli vyřezaná loga firmy Vanad. Studenti i vyučující se zpět vrátili v pořádku, plní nových dojmů, které studenti zpracují do zprávy.

Součástí MSV v Brně byla opět „Soutěž mladých strojařů v programování CNC strojů“, kterou pořádal svaz strojírenské technologie, ve výukovém centru v pavilonu Z. Soutěž probíhala každý den, během celého týdne, v dopoledních i odpoledních hodinách. Bylo dobré, že v den soutěže našich žáků škola organizovala návštěvu MSV a tak mohli žáci podpořit soutěžící. Naši školu reprezentovali 2 žáci třídy 4 M1 – Jan Plášek, Ladislav Uruba a ze třídy 4 M2 – Štěpán Řezníček, Miroslav Šustek. Soutěžící se na prvních třech místech neumístili a dále se již pořadí neurčovalo. Děkujeme žákům za reprezentaci školy, a co nevyšlo letos, může být napřesrok.

Ing. Bc. Zmeškalová – vedoucí akce
Bc. Petr Málek