Po institucích Evropské unie: Brusel – Lucemburk – Štrasburk

Ve dnech 19. – 23. června 2017 se pro učitele středních škol uskutečnila cesta po evropských institucích, kterou zaštítila frakce Evropského parlamentu ALDE, jež je zastoupena českými europoslanci Pavlem Teličkou a Petrem Ježkem. Za naši školu se této poznávací cesty zúčastnily Ing. Irena Popelová a Mgr. Jolana Senčáková.

Účelem této cesty bylo nejen seznámit se s činností evropských institucí, ale také hlouběji proniknout do problematiky Evropské unie a evropské integrace.

V Bruselu, kde sídlí většina hlavních institucí, jsme společně s dalšími kolegy navštívili Evropský parlament, jediný přímo volený orgán EU, a také nejvyšší výkonný orgán EU Evropskou komisi. Ve Štrasburku pak také Radu Evropy, která však není součástí orgánů EU. Byla založena v roce 1949 a jejím cílem je monitorování stavu lidských práv v evropských zemích.

Během naší návštěvy jsme se seznámili s vývojem evropské integrace od 2. světové války po současnost, s fungováním evropských institucí, které ovlivňují evropské právní předpisy a tím i každodenní politiku celé Evropy.

Díky této aktivitě našich europoslanců můžeme nabyté vědomosti a zkušenosti předat svým žákům ve výuce.

Ing. Irena Popelová, Mgr. Jolana Senčáková