Přihlášky na stravování na školní rok 2017/2018 do 20.6.2017

Přihlášky na stravování na školní rok 2017/2018 pro strávníky z Gymnázia a JŠ Zlín a SPŠP-COP Zlín, kteří se stravují v jídelně DM1 jsou ke stažení na základě přihlašovacích údajů jednotlivých strávníků na http://stravovani.spspzlin.cz/

Přihláška je nachystána v pravém horním rohu.

Pokud přihlašovací údaje nemáte, tak jsou k dispozici v  kanceláři č.203 – účetní – Divoková Eva – budovy DM1, kde si můžete případně přihlášku vyzvednout.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ POTVRZENÝCH PŘIHLÁŠEK NA DM1 JE DO 20.6.2017