Exkurze třídy 2M1 do firmy TAJMAC-ZPS, a.s.

Exkurze třídy 2M1 do firmy TAJMAC-ZPS, a.s.

Na závěr školního roku ve čtvrtek 29. června 2017 se třída mechaniků seřizovačů 2M1 vydala na exkurzi do firmy TAJMAC-ZPS ve Zlíně Malenovicích, která je známá i žákům při předávání stipendií. Celou exkurzí nás prováděl a cenné informace nám sdělil pan Ing. Goiš. Exkurzi jsme zahájili hned v první hale, kde si žáci mohli prohlédnout měření právě zhotoveného dílce na kontrole pomocí 3D měřicího přístroje. Následně jsme prošli celý provozní prostor haly. K vidění byly malé i velké obráběcí stroje a spousta výrobního sortimentu od různorodých malých až po obrovské dílce. Zavítali jsme i do kanceláře technologie, kde probíhá příprava podkladů pro výrobu. Z výroby jsme zamířili na druhou halu, kde byl k vidění obrovský sklad hotových dílců, a studentům byla přiblížena skladovací logistika. Na této hale jsou skladovací prostory nezbytné, neboť zde probíhá montáž obráběcích center a jejich oživování. Studentům se líbil sortiment vertikálních, horizontálních, portálových i multifunkčních center a také centra MANURHIN. Viděli jsme první automat vyrobený v roce 1952, ale i ty součastné automaty, které se zde vyrábí nyní. Prohlídka proběhla i ve třetí hale, kde jsme viděli v reálu skládat a zkoušet vstřikolisy pro výrobu plastů. Na závěr jsme navštívili seřizovnu, kde bylo k vidění spousta různých nástrojů a upínacích prvků. Na úplný závěr exkurze jsme se prošli oddělením jemné mechaniky, kde probíhají poslední závěrečné dokončovací práce na různých výrobcích před tím, než se převezou na montáž. Velmi nás těší, že nám firma tuto exkurzi umožnila a areál firmy TAJMAC-ZPS, a.s. jsme opouštěli plní dojmů. Studenti viděli v praxi to, co se učí teoreticky a mohli vidět své možnosti uplatnění po studiu.

Ing. Bc. Zmeškalová Leona, učitelka odborných předmětů.