Naše obory Tiskař na polygrafických strojích a Knihař byly zařazeny do krajského systému podpory řemesel v odborném školství

Během studia tak žáci těchto oborů budou pobírat měsíční stipendia odstupňovaná podle ročníků ve výši 300,- Kč; 400,- Kč; 500,- Kč. Žáci s vyznamenáním mohou získat jednorázovou odměnu 1500,- až 5000,- Kč za 2. pololetí.
Jsme rádi, že tyto obory byly do stipendijního programu kraje zařazeny, protože uplatnitelnost absolventů je velmi široká. Jen v našem regionu jsou desítky firem, které mají nedostatek takto kvalifikovaných zaměstnanců. Nejsilnější z nich si již nyní připravují nabídnout vedle toho krajského i svůj vlastní stipendijní program, který by žáky motivoval k ještě lepším výsledkům při přípravě na tyto velmi zajímavé a nedostatkové profese.

Odkaz na článek