Kovářský výcvik našich žáků ve firmě KOVÁRNA VIVA

Ve dnech 24. – 28. 4.2017 se dvacet žáků druhého ročníku oboru Strojní mechanik zúčastnilo kovářského výcviku v Kovárně Viva, kde se seznamovali se základy kování.

První den proběhlo školení o bezpečnosti práce. V další části školení jsme byli seznámeni s tím, jak byla kovárna založena a jak se rozvíjela od svého založení až do dnešní doby. Výrobky zdejší kovárny se používají nejen v automobilovém průmyslu, ale také u vysokozdvižných vozíků a jeřábů.

V dalších dnech, od úterý do pátku, probíhala vlastní výuka kování. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina kovala a druhá se seznamovala s prací v kovárně.

Měli jsme k dispozici dílnu, kde byly dvě kovářské výhně a nářadí potřebné ke kování. Zkušený mistr z kovárny, pan Potoček, nám předvedl, jak se dají zhotovit různé ozdobné předměty, klínky do kladiv, krbové nářadí, podkovy, svícny, hřebíky a jiné zajímavé předměty. Kování žáky bavilo, vyrobené věci si mohli vzít a doma je využívat.

Spolupráce s firmou VIVA je pro naše žáky přínosem, protože předvedené technologie nikde jinde v okolí nejsou. Je v zájmu školy v budoucnu pokračovat v tomto způsobu výuky v kovářské firmě.

Poděkování z naší strany patří majiteli firmy, panu Čestmíru Vančurovi, který umožnil kovářský výcvik v prostorách firmy a nesl veškeré náklady spojené s výukou. Dále pak výrobnímu řediteli, Ing. Miroslavovi Labajovi, vedoucí personálního oddělení, paní Haně Fojtáškové a panu Potočkovi, kteří se starali o organizační záležitosti. 

Bc. Jan Kulíšek