Ocenění Františka LÁTALA na sjezdu Svazu českých fotografů

Sjezd Svazu českých fotografů proběhl v refektáři kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze na Jungmannově náměsSČF Praha 4tí 11. října 2014. Účastníci sjezdu schválili návrh nových stanov svazu, vyslechli zprávu o činnosti a hospodaření svazu za uplynulých pět let a zvolili nové předsednictvo svazu. V rámci sjezdu byl předán titul Mistr SČF Radku Severovi z Hodonína. Ocenění za zásluhy o fotografii převzali Eva Davidová, Rudolf Jarnot, Jiří Všetečka a František Látal.

František Látal byl oceněn

  • za účast na národních výstavách v počtu 280, na kterých získal 116 ocenění,
  • účast na mezinárodních fotosalonech v počtu 590, na kterých získal 68 ocenění,
  • členství ve fotoklubu Okamžiky, fotoskupiny Reflex a fotoskupiny SPŠ SČF Praha 5polytechnické- COP Zlín, výstavní činnost – kolektivních výstav měl 185, individuálních-autorských měl 75,
  • porotování mezinárodních fotosalonů – Fotoforum, Strom, Interfotoklub – 15x,
  • uložení fotografií v národní sbírce SČF – 31 fotografií,
  • za 25 mezinárodních fotografických titulů, které obdržel za dlouholetou fotografickou činnost.

SČF Praha 3