Vyhodnocení soutěže greiner packaging slušovice s.r.o. pro žáky SPŠP-COP Zlín

Na konci druhého pololetí byla vyhodnocena soutěž Grafický návrh kelímku na jogurt s přidanou hodnotou, která byla poprvé vytvořena jako ryze inovační, zaměřená pro potřeby společnosti greiner.

Odborná porota společnosti greiner se rozhodla udělit – asi ze tří desítek zaslaných grafických návrhů – třem účastníkům této soutěže zasloužený diplom s finanční odměnou za jejich tvůrčí návrhy (viz. příloha).  Ocenění získali maturanti zpracovatelského oboru zaměření Design spotřebního zboží, tentokráte pouze ze třídy 4. A.

Na 1. místě se umístila Aneta Pěčková se sadou velmi vydařených a pečlivě provedených návrhů se zvířecím motivem; na 2. místě se umístila Karolína Silná se sadou velmi vtipných a důmyslně řešených kelímků a na místě 3. se umístil Josef Procházka, který tradičně pojal soutěž profesionálně a předvedl počítačovou grafikou pragmaticky vyjádřené návrhy.

Předání ocenění a drobných darů proběhlo dne 29. 5. 2013 při slavnostním zakončení maturit třídy 4. A za účasti ing. Davida Pištěka, pověřeného ředitelem společnosti greiner ing. Ivo Bendou, (viz foto).

Ing. Pištěk spolu s organizátorem soutěže ing. Hanulíkem poděkovali za účast v soutěži a dále ocenil nečekaně velmi dobrou úroveň všech návrhů účastníků, které mile překvapily hodnotící porotu soutěže.  Popřál jim mnoho dalších úspěchů v jejich tvůrčí činnosti a taktéž v dalším životě.