Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky: Část A – „ICT pro projekt PODPORA“, Část B – „ICT pro projekt PODPORA
Ev. číslo veřejné zakázky: 2013006

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace bude uveřejněna na internetovém profilu zadavatele, tj. https://www.kdv.cz/profil.php?ic=14450500. Profil zadavatele byl uveřejněn v informačním systému podle § 157 zákona. Kompletní zadávací dokumentace bude uveřejněna na internetovém profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na internetovém profilu zadavatele, a to do konce lhůty pro podání nabídek.