Pasování žáků 1. ročníku do stavu studentského

V pátek 30. 11. 2012 se konalo Pasování žáků 1. ročníků do stavu studentského. Touto akcí si také žáci připomínají Mezinárodní den studentstva.

Její organizací je pověřena především studentská samospráva, které pomáhají další dobrovolníci z řad vyšších ročníků. Pasování je tradiční rituál, při kterém jsou žáci formou recese přijati mezi studenty naší školy. Úkolem každého žáka je projít určitou disciplínou a splnit zadaný úkol. Mnohé úkoly se každým rokem mění, jiné pro svou oblibu zůstávají a pravidelně se opakují, jako např.„ kentusky“ nebo volba „missáka“.

Součástí programu byla školní přehlídka modelů přihlášených do celostátní soutěže v oděvní tvorbě „Mladý módní tvůrce ČR“, která se konala 10. prosince 2012 v Jihlavě.

Po tom, co žáci prošli touto veselou částí programu, byli vedením školy slavnostně pasováni do stavu studentského. Od této chvíle mají právo zasedat ve studentské samosprávě a podílet se na organizaci školních aktivit.

Letos se pasování uskutečnilo v prostorách taneční školy Fortuna, které nám propůjčil její majitel pan Felcman. Programem nás provázeli naši ostřílení moderátoři, žáci

4. B, Kristýna Schmiedová a Marek Bobál.

Mgr. Jolana Senčáková, Ing. Jan Suchomel