Vyhodnocení soutěže Fatra

Na konci prvního pololetí byla vyhodnocena soutěž grafického návrhu nového vzhledu sil v závodu Fatra-Napajedla odbornou porotou Fatry a.s., která se rozhodla udělit asi ze čtyř desítek zaslaných grafických návrhů třem účastníkům této soutěže Čestné uznání s oceněním za jejich tvůrčí návrhy, viz příloha.  Ocenění získali žáci polygrafického oboru Martin Müller a Jan Šerý, oba dva ze třídy 2 RM a žák 4. A, maturant zpracovatelského oboru zaměření Design spotřebního zboží, Josef Procházka.

Předání ocenění a drobných darů proběhlo při slavnostním zakončení prvního pololetí dne 31. 1. 2013 v daných třídách za účasti zástupců sponzora soutěže, personálního ředitele Fatry a.s. Dr. Leoše Klofáče a vedoucího marketingu pana Petra Jandy a organizátora soutěže Ing. Radomila Hanulíka, kteří poděkovali oceněným i všem účastníkům soutěže za účast a popřáli mnoho dalších úspěchů v jejich tvůrčí činnosti a taktéž ve škole.

Diplomy oceněným