Úspěch našich žáků na Soutěži mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů září 2012

Dne 12. září 2012 se na 54. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně konala Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů. Tato soutěž probíhala v pavilonu A1 brněnského výstaviště.

Soutěž je specifickou součástí Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož cílem je získávání dovedností v NC programování pro studenty středních odborných škol a učilišť. Realizátorem tohoto projektu je právě Svaz strojírenské technologie (www.sst.cz) s partnery.

V letošním roce se konal již 4. ročník této soutěže. Soutěž tradičně probíhala ve třech samostatných částech. Rozdělena byla podle druhu řídicích systémů stroje a jednotlivé školy přihlásily své žáky do určité části podle toho, který je u nich vyučován. Jedná se o systémy: Heidenhein, Siemens a Fanuc, které jsou ve strojírenství nejvíce používány.

Za naši školu se této soutěže zúčastnili čtyři žáci ze třídy 4 MS, a to jmenovitě Štěpán Bubela, Ladislav Křižka, Tomáš Pavliš a Tomáš Vrba.

Soutěž začala krátkým úvodem moderátora soutěže, při kterém seznámil soutěžící, jakým
způsobem, jakými nástroji a v jakém rozsahu je požadováno vypracování zadané úlohy s důrazem na dodržení všech požadovaných technologických operací a řezných podmínek. Po zadání měli studenti 90 minut na vypracování NC programu podle zadaného výkresu. Vytvořené NC programy byly na místě vyhodnoceny organizátory soutěže – programátory – a vítězný program byl ověřen výrobou dané součásti na CNC frézovacím centru VCC firmy AXA CNC stroje, s. r. o. se sídlem v Hořovicích.

My jsme byli nejvíce zvědaví, jak v této soutěži obstojí naši zástupci. Tradičně bylo vyhlášeno pouze umístění na 1. místě, ale to nám nevadilo, protože toto místo obsadil náš žák – Štěpán Bubela. K tomuto úspěchu mu velmi blahopřejeme a jsme rádi, že se nám tímto podařilo obhájit loňské a zároveň i předloňské prvenství. Kromě diplomu získal i kvalitní aku-šroubovák od firmy Bosch a další drobné ceny, které do soutěže věnovali partneři.

Nutno podotknout, že další z našich soutěžících se poprali se zadáním také velmi dobře.

Účast žáků na takových prestižních soutěžích má velký smysl hned z několika hledisek.
Nejdůležitějším je samozřejmě motivace žáků při jejich studiu. Pro nás jako školu je důležité také hledisko porovnání úrovně výuky a zvoleného vzdělávacího systému v problematice CNC na jednotlivých školách a také ověření efektivity předání dovedností učiteli odborného výcviku jejich žákům v oboru programování CNC obráběcích strojů. Proto z dosahovaných výsledků našich žáků máme dvojnásobnou radost.

Všem zúčastněným studentům děkujeme za projevenou odvahu a skvělé výkony.

Učitelé odborného výcviku strojírenských oborů