Úspěšná Účast studentů naší školy na konferenci STRETECH PRAHA

Dne 13.6. 2012 se studenti školy Aleš Machů a Josef Procházka, studující obor Zpracování plastů, pryže a usní zúčastnili setkání STRETECH 2012.

Workshopu se zúčastnili studenti z celé České republiky se 160 projekty. Účastníci prezentovali výsledky své práce z různých vědních oborů. Workshop proběhl stánkovou formou, kde každý dostal prostor, ve kterém představil svůj exponát.

Cílem akce je umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na půdě ČVUT Praha. Práce mohou být individuální, nebo kolektivní a mohou být prezentovány buď formou posteru, nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. K prezentaci je vhodný i některý z výstupů středoškolské výuky a témata pro StreTech nejsou nijak omezená – humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická.
Každému je na setkání vytvořen prostor, ve kterém se v průběhu návštěvníkům několikrát krátce představí, přiblíží svůj exponát a zodpoví dotazy. Setkání je koncipováno jako otevřené a veřejnosti přístupné. Propozice workshopu včetně fotografií a videozáznamů akce nejdete na stránkách http://www.fsid.cvut.cz/stretech/.
Prezentace prací našich studentů se těšily velkému zájmu ostatních vystavujících, pedagogů ČVUT a dalších návštěvníků. Byla jim nabídnuta možnost studia na ČVUT Praha.

Článek včetně fotografií je ke stažení zde.