Středoškolská technika 2010

Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT
Dne 16.6. 2010 se studenti školy Rostislav Zapletal, Martin Mikel
studující obor Zpracování plastů, pryže a usní, zaměření Navrhování výrobků
zúčastnili setkání STRETECH 2010 s prací PROJEKT PATRIOT – DESIGNOVÁ STUDIE SPORTOVNÍHO AUTOMOBILU

Workshopu se zúčastnilo přes 300 účastníků se 155 projekty z celé České republiky. Účastníci prezentovali výsledky své práce z různých vědních oborů. Workshop proběhl stánkovou formou, kde každý dostal prostor, ve kterém představil svůj exponát.

Cílem akce je umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na půdě naší univerzity. Práce mohou být individuální, nebo kolektivní a mohou být prezentovány buď formou posteru, nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. K  prezentaci je vhodný i některý z výsledků středoškolské výuky a témata pro StreTech 2010 nejsou nijak omezená – humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická.

Každému je vytvořen na setkání prostor, ve kterém se v průběhu návštěvníkům krátce několikrát představí, přiblíží svůj exponát a zodpoví dotazy. Setkání je koncipováno jako otevřené a veřejnosti přístupné.

Propozice workshopu včetně fotografií a videozáznamů akce nejdete na stránkách http://www.fsid.cvut.cz/stretech/.

Prezentace práce našich studentů se těšila velkému zájmu ostatních vystavujících, pedagogů ČVUT a dalších návštěvníků. Byla jim nabídnuta možnost studia na ČVUT Praha.

Na závěr bych rád poděkoval Ak. soch. Jiřímu Podškubkovi a Ing. Deďovi za pomoc při realizaci modelu a doporučil účast na této akci i studentům jiných oborů SPŠP- COP Zlín.

Ing. Petr Moravec
organizátor STRETECH 2010