Spolupráce s firmou Barum Continental

Spolupráce se rozšiřuje
Jednou z nejvýznamnějších firem zlínského regionu je firma Barum Continental, spol. s r.o. – největší český výrobce pneumatik. Od roku 1999 je největším závodem na výrobu pneumatik v Evropě. Firma sídlí v Otrokovicích a zaměstnává včetně dceřinných společností asi 4 700 zaměstnanců. Podnik těží z historie svého oboru, z moderních vývojových trendů a obchodní strategie. Spojení otrokovické pneumatikárny se strategickým zahraničním partnerem v roce 1993 se ukázalo správným rozhodnutím. Koncern Continental přinesl do Otrokovic nejen nejmodernější technologie a nové strojní zařízení, ale i novou podnikovou kulturu a nové přístupy k práci.


Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín již v loňském roce začala rozvíjet spolupráci s firmou Barum Continental, spol. s r.o., a to při zajišťování přípravy našich žáků na jejich budoucí povolání, umístěním žáků 3. ročníku oboru Strojní mechanik na provozní pracoviště této firmy.
V letošním školním roce se dne 15. června 2010 uskutečnilo setkání zástupců firmy, zástupců školy a žáků studijního oboru Mechanik seřizovač, učebních oborů Strojní mechanik a Obráběč kovů. Setkání bylo spojeno s exkurzí v divizi Výroba forem. V úvodu tohoto setkání zástupci firmy představili firmu Barum Continental, spol. s r.o. a seznámili nás s její historií a současností. Samotná prohlídka pracovišť divize forem byla zajímavá a poutavá. Žáci měli možnost se seznámit s výrobou forem a dalšími moderními trendy ve výrobě. V závěru tohoto setkání žáci ocenili moderní vybavení podniku a čistotu pracovního prostředí.
Ve školním roce 2010–2011 budou naši žáci oborů Mechanik seřizovač, Strojní mechanik a Obráběč kovů vykonávat provozní praxi na pracovištích této firmy a navážou tak na dobré jméno žáků, svých předchůdců, které zde zanechali v loňském roce.
Barum Continental, spol. s r.o. má zájem nejen o naše žáky, ale i o další rozvoj vzájemné spolupráce při zajišťování přípravy na jejich budoucí povolání.

Bc. Petr Málek, Pavel Masar