Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. Bližší informace na http://www.naep.cz/V rámci programu celoživotního učení byl projekt SPŠP – COP Zlín podpořen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Celkový počet 32 účastníků je rozložen do 4 stáží (mobilit) po 8 žácích v trvání tří týdnů – období podzim 2009 až jaro 2011. Projekt byl zaměřen na strojní a elektrotechnické, resp. elektronické obory. Stáže jsou plně hrazeny z projektu.

Přijímající organizací je výukové středisko ve Schwerinu (Schweriner Ausbildungszentrum e.V.), hlavním městě Meklenburska – Předního Pomořanska – bývalé východní zóny Německa. Výukové středisko ve Schwerinu bylo vybráno na základě shodných výukových oborů. Středisko je soukromého charakteru a je tedy přímo závislé na své činnosti. Je podporováno velkými firmami (WEMAG – obdoba našeho ČEZ) a výrobními závody elektrotechnického, elektronického, strojního a plastikářského průmyslu apod.). Výukové středisko připravuje žáky na jejich profesi podle požadavků firem či spolkové vlády. V náplni výuky je i oblast služeb a zajišťování rekvalifikací. Středisko je pro naše účely vybaveno špičkovými technologiemi, které u nás zatím nejsou dostupné. Výuka je prováděna podle německého modelu – praxí v interiérech samotného střediska či firem a exteriérech zainteresovaných firem.

Doprava je realizována vlakem z Brna  do Schwerinu přes Prahu, Berlín a Ludwiglust. Ubytování je internátního charakteru a nachází se v  prostorách výukového střediska. Místní doprava je zajištěna formou kartičky dopravního podniku. Pracovní doba je standardní pracovní dobou podle našich národních zvyklostí. Snídaně, obědy a večeře jsou zajištěny hostitelem. V týdenní praxi je vždy jeden den vyčleněn pro exkurzi. Oba víkendové dny jsou vyhrazeny dle domluvy pro cestování, kulturu, historii a poznávání nového prostředí. Dorozumívacím jazykem je němčina a angličtina. Pro každou stáž je určena doprovodná osoba zajišťující komunikaci mezi oběma stranami. Každá zrealizovaná stáž má svoji fotodokumentaci formou prezentace.

Realizace stáží:
12. 10. 2009 – 30. 10. 2009
17. 5. 2010 – 7. 6. 2010
listopad 2010
duben 2011