Ukončení stravování

Úvodní stránka/Ukončení stravování

Odhlásit ze stravování lze několika způsoby:

  • kdykoliv v průběhu školního roku
  • po ukončení studia  

Vždy je nutné, přijít do kanceláře č.203 v budově Domova mládeže 1 a tuto skutečnost oznámit. Po vrácení nepoškozené a funkční stravovací karty je záloha na kartu ve výši 200,– Kč přičtena k aktuálnímu zůstatku na stravovacím účtu a je provedeno finanční vypořádání na bankovní účet, ze kterého probíhaly platby záloh na stravování. Strávníků, kteří jsou držiteli ISIC karet na stravování, se vrácení zálohy netýká, ale jinak vše probíhá úplně stejně.

Konta strávníků, kteří neukončili stravování, a jsou bez pohybu peněz, budou po 4 letech vynulovány – nárok na vrácení zaniká!